TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene katıldı

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi‘nin 102’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Samsun’da başlayıp İzmir’de zaferle sonuçlanan Milli Mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil; tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden Milli Mücadele’yi, Erzurum ve Sivas Kongrelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve 30 Ağustos Zaferi’ni anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir” dedi.

“Tarihin dönüm noktası”

Sivas Kongresi’nin tarihte bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Şentop, “Facia ölçüsünde mağlubiyet ve acılarla hırpalanmış, bitkin ve gururu kırılmış bir milletin yeniden ayağa kalkması sanıldığı kadar kolay değildir. Onca kayıptan ve mağlubiyetten sonra bunu yapacak kudrete ve kararlılığa sahip olmak, evvela sarsılmaz bir iman, sonra kararlılık ve adanmışlık gerektirir. Milli Mücadele işte tam da budur. Mirasçısı olmakla iftihar ettiğimiz Milli Mücadelenin ruhunu özetlemek gerekse şu üç kelime yeterlidir. İman, kararlılık ve adanmışlık. Bugünlerde 100’üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz Milli Mücadele, milletimizin tarihinde çok büyük bir dönüm” dedi.

“Kurtuluş için adımlar atıldı”

Vali Salih Ayhan, “102 yıl evvel direnişin ve dirilişin şehri Sivas’ımızda bu milletin istiklali ve istikbali için bir haykırış yükselmiştir. Bu haykırış; Mustafa Kemal Atatürk’ün “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi. ” sözüyle vücut bulmuş, milletimizin geleceği şehrimizde alınan kararlar ile kurtarılmıştır. 102 yıl önce bu topraklarda dedelerimiz, hiçbir mazeret öne sürmediler, yılmadılar, yıkılmadılar. ” dedi.

4 Eylül 1919 yılında gerçekleştirilen Sivas Kongresi’nin 102’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin katıldı. Kutlama programı ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Sırasıyla TBMM, Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi’nin çelenkleri anıta sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Sivas Kongresi’nin temsili olarak canlandırılması yapıldı.

Şentop, tarihi salondaki sıraya oturarak tiyatro oyuncuları tarafından kongrenin temsili canlandırılmasını izledi. Oyunun ardından Şentop, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ve diğer oyuncuları kutladı. Canlandırma sonrasında ise müze bahçesindeki tören programına geçildi.

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ” Tarihi hadiseleri sadece geçmişin konusu olarak görmek yahud yalnızca bir kronoloji meselesi saymak, eksiktir, sınırlayıcıdır. Esasen tarih, bugünü tanzim etmenin, yarını ise inşa etmenin kaynağıdır. 102’nci yıldönümünü idrak ettiğimiz Sivas Kongresine de bu göz ve bu mana arayışı ile bakmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, bizi bugün bir araya getiren, sadece, zafere ulaşmış bir mücadelenin dönüm noktalarından birini anmak değildir. Biz, yüz iki yıl sonra, bugün, aynı zamanda, milletimizin hangi saiklerle mücadeleye giriştiğini, neleri tercih edip nelerden vazgeçerek ve neleri reddederek başarıya ulaştığını bir kez daha hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz. 100 yıl önce vatanımız ilhak ve işgal, milletimiz esir edilmek tehdidi ile karşı karşıyaydı. Büyük kayıplarla ve maalesef mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda milletimiz, bin yıldır vatan kıldığı topraklarda yok edilmek üzereydi. İki yüz yıl boyunca, mütemadiyen savaşlarla, felaket ve facia ile örselenmiş milletimiz, son kale olarak gördüğü bu vatan topraklarından da sürülmek istenmekteydi. Bugünden bakıldığında bazı kararları ve hamleleri kolay ve tabii görmek kolaydır. Fakat facia ölçüsünde mağlubiyet ve acılarla hırpalanmış, bitkin ve gururu kırılmış bir milletin yeniden ayağa kalkması sanıldığı kadar kolay değildir. Onca kayıptan ve mağlubiyetten sonra bunu yapacak kudrete ve kararlılığa sahip olmak, evvela sarsılmaz bir iman, sonra kararlılık ve adanmışlık gerektirir. Milli Mücadele işte tam da budur. Mirasçısı olmakla iftihar ettiğimiz Milli Mücadelenin ruhunu özetlemek gerekse şu üç kelime yeterlidir. İman, kararlılık ve adanmışlık. Bugünlerde 100’üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz Milli Mücadele, milletimizin tarihinde çok büyük bir dönüm noktasıdır. ” dedi.

“Kazananlar tam bağımsızlığı seçenler olmuştur”

Milli Mücadele hamlesinin Samsun’dan sonra Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayıldığını ifade eden Şentop, ” ya istiklal, ya ölüm’ şiarına bürünerek topyekün bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibariyle Milli Mücadele, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir özeti, o günden sonraki kahramanlıklarının da yeni bir başlangıcı olmuştur. Bütün aşamalarıyla birlikte Milli Mücadele’yi geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. Samsun’da başlayıp İzmir’de zaferle sonuçlanan Milli Mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil; esasen, istiklal-i tam yani tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden Milli Mücadele’yi, Erzurum ve Sivas Kongrelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve 30 Ağustos Zaferi’ni anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir. Milli Mücadele bir silahlı çatışmadan ibaret değildir. Asıl büyük mücadele, başlangıçta, işgal tehdidi karşısında hangi yolun doğru ve şerefli olduğu hususundaki tartışmalarda ortaya çıkmıştır. 102 yıl evvel Sivas’ta toplanan kongrede temel meselelerden birisi, Amerika manda ve himayesinin reddi olmuştur. Sivas Kongresi’nde bir hatip kürsüye çıkarak, “Müstakil yaşamaya mali durumumuz müsait değildir, zira çok borcumuz vardır” diyebilmiştir. Fakat, Kongre heyetinin kahir ekseriyeti, milletimizin asaletine yakışan bir şekilde, tereddütsüz olarak, bedeli ne olursa olsun tam bağımsızlık uğruna mücadele etmenin zaruretini benimsemiş ve dünyaya ilan etmiştir. Kazanan, tam bağımsızlığı tercih edenler olmuştur. ” diye konuştu.

“Gazi Meclisimiz Milli Mücadelenin merkezidir”

“Geçen yıl kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutladığımız Yüce Meclisi’miz, Milli Mücadele’nin sonucu olarak ortaya çıkmış değildir” diyen Şentop şunları söyledi: “Gazi Meclisimiz Milli Mücadelenin bizzat merkezidir, karargahıdır ve Milli Mücadele’nin merkezi olan Yüce Meclis’in açılması için ilk düşünülen şehir, Sivas’tır. Sadece bu yönü bile, 102 yıl önce gerçekleşen Sivas Kongresi’nin ve Sivas’ın ne kadar önemli ve stratejik bir tercih olduğunu göstermek için yeterlidir. 102’nci yıldönümünü andığımız Sivas Kongresi vesilesiyle şunu bir daha söylüyor ve tekrar ediyoruz; Coğrafyaları şekillendiren, tarihe düzen veren milletimizin dünyaya ve insanlığa söyleyeceği söz bitmemiştir. Bilakis milletimizin, kargaşayla malul yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artacak ve daha da güçlenecektir. Milletimize ve Türkiye’ye bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenler, kisveleri, gayeleri ve dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye mahkümdurlar. Bu hususta milletimizin cesaretine ve kararlılığına en büyük delil de, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığıdır. Birçok vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır ve Türkiye bugün, sadece vatanımız değil, aynı zamanda vazifemizdir. İşte bu sebeple, umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için, Türkiye’yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız. Bu, 950 yıl önce Malazgirt Meydanı’nda düşmanı mağlup eden Sultan Alp Arslan’ın, aziz şehitlerimizin, 100 yıl önce ‘Ya istiklal, ya ölüm’ şiarını yükselten Milli Mücadele kahramanlarının ve 15 Temmuz’da darbeye direnen vatan evlatlarının omuzlarımıza bıraktığı mübarek bir vazifedir. “

“102 yıl önceki cesaret bugün bizlere ilham oluyor”

Vali Salih Ayhan ise, “Çift başlı kartalın Anadolu’ya gelip konduğu, Selçuklu’nun tahtını kurduğu, mazinin cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu Sivas; Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, kapısını çalan bu vatanseverleri 108 gün bağrına basmış, cesaretlerine güç vermiştir. Memleketin baştan sona bir ateş çemberiyle sarmalandığı o çetin günlerde, Sivas’ın gök kubbesinde çınlayan o ses; binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin sesidir. Hürriyetinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Sivas; milletimize dışarıdan saldırı için fırsat arayanlar ve içeriden onlara destek olanlara unutulmaz bir cevap vermiştir. 102 yıl önce ecdadın gösterdiği cesaret, dik duruş ve mücadele azmi bugün bizlere ilham olmaktadır. Yine aynı azim, aynı duygu ve aynı ruhla, bu vatanın bölünmez bütünlüğünün devamı için bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. ” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop, şeref defterini imzaladı. Daha sonra başarılı sporcuları protokol tarafından ödülleri verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından etkinlikler sona erdi. Uğur Yiğit

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.