Stopaj Nedir?

Kümelenme yaklaşımı, Türkiye’de kümelenme gibi konuları sizler için derledik.

Sanayide birden fazla sektör bulunmaktadır ve her sektörde de birden fazla firma yer almaktadır. Aynı sanayi dalında yer alan firmalar bazen sanayide verimliliği arttırabilmek adına iş birliğine gidebilmektedirler. Rekabet gücünü arttırmak amacıyla da yapılan bu iş birliğine kümelenme denilmektedir. Sanayideki kümelenmeler organize sanayi bölgelerinde ve sanayi odalarında varlığını sürdürmektedir. Firmaların iş birliği yapmaları dış ticarette rekabet edebilmek açısında güç sağlamaktadır.

KÜMELENME NEDİR?

Rekabet gücünü arttırmak amacıyla da yapılan bu iş birliğine kümelenme denilmektedir. Firmalar kümelenme ile ortak sorun ve ihtiyaçları belirlemede kendilerine kolaylık sağlamış da olacaklardır. Bazı kümelenmelerde firmalar birbirlerine karşı ilk etapta güven geliştirmeden sıkıntılı bir iş birliğine başlasalar da zamanla başarıyla sonuçlanan dayanışmaya dayalı kazanımların elde edildiği örnekler de görülmüştür. Kamu sektörü bazen özel sektörler ile çalışmayı isteyebilir ya da özel sektör devlete kendi bir takım sorunlarını anlatmak isteyebilir. Kümelenmenin oluşması kamu sektörü ile özel sektörün daha kolay iletişim sağlayabilmesinde etkili olmaktadır.

TÜRKİYE’DE KÜMELENME NASIL OLMUŞTUR?

Ülkemiz dış ticarette rekabet gücünü elde tutabilmek için bir takım kümelenme çalışmalarında bulunmuştur. Organize sanayi bölgeleri, sanayi odaları ayrıca dış ticarette ihracatı arttırmak adına kurulan ihracat birlikleri ile ülkemiz kümelenmenin olabilmesi için sektörlere desteklerde de bulunmaktadır. Böylece özel sektör ile kamu sektörü birlikte hareket etmişlerdir. Türkiye’deki kümelenme ile firmalar istihdamı arttırmayı, yurt dışı ülkelerinde pazarlamayı gerçekleştirmeyi ve ihracatta ilerlemeyi hedeflemişlerdir.

Kümelenmenin varlığının devamlılığını sağlamak adına bazı illerde küme geliştirme merkezleri oluşturulmaktadır. Bu merkezler sayesinde kümelenme çalışmaları belli bir çizgide firmaların tecrübelerini arttırarak daha dinamik bir sektörün oluşmasını sağlamışlardır. Kümelenme sadece sektörler arasında olmamaktadır. Bölge içi ve bölgeler arası da kümelenme olabilmektedir. Bu tarz kümelenmeler ile bölgeler konumları itibariyle ihtiyaçlarını belirlemede hangi küme araçlarını kullanarak nasıl bir kümesel harekette bulunacaklarına daha rahat karar verebilmektedirler. Ayrıca bölgeler birbirlerine donanımları itibariyle küme desteği verebilmektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.