Noter kaçta açılıyor? Noterler kaçta açılıyor? Noter çalışma saatleri!

Noter açılış saati sorgulanıyor… Her gün binlerce vatandaşın noterlerde işlem yapması gerekiyor. Bazen son dakika yapılması gereken işlemler olabiliyor. Bu nedenle noter çalışma saatleri aratılırken “Noterler kaçta açılıyor, kapanıyor?” sorusu zaman zaman soruluyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle değişen saatler de merak ediliyor. İlgili merkezin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.

2021 NOTER AÇILIŞ SAATLERİ – ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00’da başlar ve öğle tatili olan 12:00’a veya 12:30’a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.

Öğleden sonra 13:00’da veya 13:30’da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar çalışmaya devam ederler.

NOTERLERİN GENEL VE ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLEMLER

Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorundadırlar.

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

a) Genel olarak yapılacak işler:

Evlenme sözleşmesi,Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,Zilyetlik devri sözleşmesi,Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,Şirket sözleşmesi,İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,Kira sözleşmesi,Menkul mallarda hibe sözleşmesi,Taksim ve ifraz sözleşmesi,Evlat edinme sözleşmesi,Temlik,Taahhütname,Kefaletname,Vasiyetname,Vakıf senedi,Aile vakfı senedi,Tanıma senedi,Muvafakatname,Sulhname,Yeddiemin senedi,Rehin senedi,Borç senedi,Fesihname,İbraname,Beyanname,Şahadetname,Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,Emanetleri saklama tutanağı,İfade tutanağı,Tespit tutanağı,Vekaletname,Defter onaylanması,Çevirme,Örnek çıkartma,İmza sirküleri,Protesto işleri,İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,Tescil,Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.

b) Özel olarak yapılacak işler:

Tespit işleri,Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,Tebligat işleridir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.